FA:s Tolv Steg

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför fisket – att våra liv hade blivit ohanterliga.

2. Kom till tro att en Kraft större än vi själva kunde återge oss mental hälsa.

3. Beslöt att överlämna vår vilja och våra liv till Regnbågens omsorg, sådan vi uppfattade Honom.

4. Gjorde en grundlig och orädd moralisk inventering av oss själva.

5. Erkände inför Regnbågen, oss själva och en gädda den exakta innebörden av våra fel.

6. Var helt och hållet beredda att låta Regnbågen avlägsna alla dessa karaktärsdefekter.

7. Bad Regnbågen och gäddan ödmjukt att avlägsna våra brister.

8. Gjorde upp en lista över alla fiskarter vi hade gjort illa och blev villiga att gottgöra dem alla.

9. Gottgjorde så långt möjligt dessa fiskar personligen, utom då det skulle kunna skada dem eller andra.

10. Fortsatte att göra personlig inventering och erkände genast när vi hade fel.

11. Sökte genom vatten och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Regnbågen, sådan vi uppfattade Honom, varvid vi endast bad att få kunskap om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.

12. När vi, som resultatet av dessa steg, hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra detta budskap vidare till andra fiskare och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.--------------------.

SLUTA META

FA är en ideell gemenskap eller förening av män och kvinnor för vilka metfisket blivit ett allvarligt problem. Vi är tillfrisknande beroende som möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli flötesfria. Det här är ett program med total avhållsamhet från alla former av metfiske. Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta meta. Vi föreslår att du har ett öppet sinne och ger dig själv en chans. Vårt program är en uppsättning principer skrivna så enkelt att vi kan följa dem i vårt dagliga liv. Det viktigaste med dem är att de fungerar. Vi är inte intresserade av vart eller hur mycket du metade eller vilka dina fiskekontakter var, vad du gjort i det förflutna, vad du har eller inte har, utan bara av vad du vill göra åt ditt problem och hur vi kan hjälpa till. Nykomlingen är den viktigaste personen på varje möte, för vi kan bara behålla det vi har genom att ge bort det. Av våra gruppers erfarenheter har vi lärt oss att de som fortsätter komma till våra möten regelbundet förblir metfria..VARFÖR

Innan vi kom till FA:s gemenskap kunde vi inte hantera våra egna liv. Vi kunde inte leva och glädja oss åt livet som andra människor gör. Vi måste ha något annorlunda och vi trodde att vi hade funnit det i metandet. Vi satte användningen av fisket före våra familjers, fruars, äkta mäns och våra barns välfärd.
Vi måste ha fisk till varje pris! Vi tillfogade många fiskar och sjöar stor skada, men mest av allt skadade vi oss själva. Genom vår oförmåga att ta personligt ansvar skapade vi i själva verket våra egna problem. Vi verkade oförmögna att möta livet på dess egna villkor.


ALLVARLIG SJUKDOM

De flesta av oss insåg att vi i vårt beroende långsamt begick självmord, men beroendet är en så slug fiende till livet att vi hade förlorat förmågan att göra något åt det. Många av oss hamnade i fängelse eller sökte medicinsk, religiös eller psykiatrisk hjälp. Ingen av dessa metoder var tillräcklig för oss. Vår sjukdom kom alltid upp till ytan igen eller fortsatte att utvecklas tills vi i förtvivlan sökte hjälp hos varandra i Anonyma Fiskare. Efter att ha kommit till FA insåg vi att vi var sjuka människor. Vi led av en sjukdom som inte har något känt botemedel. Den kan dock hejdas i ett visst skede och tillfrisknande är sedan möjligt.